Sayfalar

gizli kamera

replika telefon

maca bitksi

replika telefon ve rüya tabiri

replika telefon ve rüya tabiri

 Kimi yorumcular da, iki sevgilinin arasını bozmaya çalışan bir üçüncü kişiye işaret sayarlar.
PERGEL- Rüyada görülen pergel, hesabım, kitabım çok iyi bilen, adımlarını ölçülü atan bir iş adamına çağrışım yapar, Bazan işten ayrılıp yeniden aynı işyerinde çalışmaya işaret sayılır. Bazan ise danidıktan sonra tekrar barışıp dost olmaya yorumlanır. Kimi zaman aile içinde yaşanan uyumlu, rahat, üzüntüsüz bir yaşama; kimi zamanda geçici bir geçimsizliğe işaret eder. Ayrıca, başanya, yüksek bir mevkiye, bol kazanca ya da beklenen yardımın geleceğine yorumlanır.

PERİ- Rüyada görülen peri, beklenen yardımın geleceğine çağnşım yapar. Bazan ömrün kısalığına, yalan habere işaret sayılır. Bazan da yeni bir işe, anlayışlı bir dosta veya doğacak çocuğa yorumlanır.replika telefon Kimi zaman aileden birinin gurbete çıkacağına, veya evlenip yeni bir yuva kurmaya işaret eder. Kimi zamanda hayn görülmeyen değerli bir malı simgeler. Aynca güzel bir genç kız olarak da tanımlanır. Bazı yorumcular ise, düşman tarafından erişecek ziyana işaret saymışlardır.
PERUK- Rüyada görülen peruk, uygunsuz bir iş olarak tanımlanır. Bazan üzüntü, sıkıntı veya kötü habere işaret eder, Bazan da geçim sıkıtısına, yoksulluğa, zayıflığa yorumlamr. Kimi zaman boşanmaya, sevdiğinden ayrılıp bir başkasıyla girişilecek duygusal ilişkiye işaret sayılır. Kimi zaman da günahkâr bir kadın veya zina yapan bir erkek olarak tanımlanır. Bazan ise, ihanete, hırsızlığa, pişmanlığa çağrışım yapar.
PEŞTEMAL Rüyada görülen peştemal, hizmetçiye çağn-şım yapar. Bazan hacca gitmeye, ihrama sarılmaya işaret sayılır. Bazan ise, bekâr bir kimsenin evlenip yuva kuracağına yorumlanır Kimi zaman şan, şeref ya da şöhretin artacağına; kimi zamanda yoksulluğa, sefalete veya üzüntüye işaret eder.
Bazan da, değerli bir malın elden çıkacağına, veya işlerin ters gideceğine işarettir. Aynca hastalığa, gurbete çıkmağa, dedikoduya yorumlanır. Bazı yorumcular ise, işlenen bir kabahatin meydana çıkacağına işaret saymışlardır.
PEYNİR- Rüyada görülen peynir, ayrı karakterde iki insanı simgeler. Tazesi, namuslu, yumuşak huylu, yardımsever ve herkes tarafından saygı gören bir kimse olarak tanımlanır. Eskisi ise, huysuz, günahkâr, fena işler peşinde koşan ya da kimse tarafından sevilmeyen birine çağrışım yapar. Kimi zaman da, helâl kazanılan bir mal olarak yorumlanır.
Bir kimse rüyada peynir mayaladığını görse, rüya sahibinin işlerinin yolunda gidip ferahlayacağına işaret eder. Eğer bekâr bir kimse bu tür bir rüya görürse, evlenip yeni bir yuva kuracağına hükmedilir.replika telefon Şayet aynı rüyayı bir hasta görürse, hastalığının artacağına işaret sayılır. Bir kimse rüyada peyniri ekmeğe katık yapıp yediğini görürse, rüya sahibinin güç şartlar altında geçineceğine işaret sayılır. Eğer peynire, cevizi katık yaparak yediğini görürse, rüyayı görenin uzak bir yolculuğa çıkacağına hükmedilir. Şayet bu tür bir rüyayı hamile bir kadın görürse, rüya sahibinin ağrısız bir doğum yapacağına işarettir.
İşssiz bir kimse, rüyada peynir mayaladığını ve mayaladığı peynirden yediğini görürse, rüya sahibinin yeni bir iş bulup sıkıntıdan kurtulacağına hükmedilir. Eğer kendisine peynir ikram edildiğini görürse, rüya}a görenin hazır bir malı elde edeceğine işaret sayılır. Şayet kendisine verilen peynirin bozuk veya kokmuş olduğunu görür ise, rüya sahibinin elde edeceği maldan zarar göreceğine yorumlanır.
Kimi zaman rüyada görülen taze peynir, genç bir kızı, eski peynir, dul bir kadım, kokmuş peynir ise, fuhuş yapan kadım simgeler.
PINAR- Rüyada görülen pınar, bazı rüyalarda da görüldüğü gibi çeşitli çağrışımlar yapar. Bazan iyi kalbli, yumuşak, alçak gönüllü bir kimseye işaret eder. Bazan da, hasis, kötü ka-
İzahlj Rüya Tabirleri Ansikloped,,
rakterli , hain alçak bir kimse olarak tanımlanır. Kimi zaman bayıra, berekete, bol nzka ya da sağlığa kimi zaman da, musj. bete, felâkete, yoksulluğa, hastalığa veya ölüme işaret sayıbr.
Bir kimse rüyada suyu tatlı, berrak ve bol şekilde akan bir pınar görse, rüya sahibinin iyi kalbli, mert bir kimse ile dostluk kuracağına işaret eder. Eğer suyu acı, bulanık akan bir pınar görürse, rüya tersine yorumlanır. Şayet bir pınarın taşarak etrafa yayılıp sel halini aldığını görürse, o yer halkı için yakın bir zamanda bir musibetin geleceğine hükmedilir.
Bir kimse rüyada çok susadığını ve bir pınardan su içtiğini görse, rüya sahibinin arzuladığı şeye kavuşacağına işaret eder. Eğer susamadığı halde bir pınardan su içtiğini görürse, rüyayı görenin haram kazanç peşinde olduğuna hükmedilir. Yahut o kimsenin hırsızlık yapacağına, gözünün dışarda olduğuna yorumlanır. Şayet gördüğü pınarın kuruduğunu görürse, rüya sahibinin kısmetinin kapanacağına işaret sayılır.
Hamile bir kadın rüyada berrak akan bir pınardan su içtiğini görse, rüya sahibinin nur topu gibi bir çocuk doğuracağına işaret eder. Eğer içtiği suyun acı olduğunu görürse, doğacak çocuğun ana ve babasına hayrının olmayacağına hükmedilir. Şayet gördüğü pınarın bulanık, çamurlu bir şekilde aktığını görürse, rüya sahibinin ucube bir çocuk doğuracağına işaret sayılır.replika telefon Yahut rüyayı görenin düşük yapacağına hükmedilir.
Rüyada görülen suyu saf ve berrak bir pınar bazan güzel bir yaşam olarak tanımlanır.
Bir kimse rüyada odasının içinde bir pınarın aktığım görse, rüya sahibinin gözyaşı dökeceği bir olayla karşılaşacağına işaret eder. Eğer rüyayı görenin hastası var ise, öleceğine hükmedilir. Şayet borçlu ise, borcunu ödeyemeyeceğine işaret sayılır. Sevdiği, aşık olduğu bir sevgilisi var ise, sevgilisinden aynlaca-ğma yorumlanır.
Bazan da rüyada görülen pınar, nimet, hayır, bereket ya da isteklerinin yerine gelmesine çağrışım yapar.
Bir kimse rüyada, kendisine zarar olmayan bir yerde bir pınarın aktığını görse, rüya sahibinin işlerinin yoluna girip ferah-
izahlı Rüya Tabirleri Ansiklopedisi
layacağına işaret eder. Eğer odasının duvarını yararak bir pınarın aktığını görürse, rüyayı görenin büyük bir üzüntüye düşeceğine hükmedilir. Şayet pınar yatak odasının duvarından sızarak akıyorsa, rüya sahibinin eşiyle arasının açılacağına yorumlanır. Eğer çıkan su akmıyor ve öylece duruyorsa, bütün ev halkının sıkılıp üzüleceklerine işaret sayılır.
Kimi zaman da rüyada görülen pınar, ilim sahibi olmaya, bir dosttan sıkıntıh zamanda görülecek yardıma, anne ve babadan iyilik görmeye çağrışım yapar.
Hasta bir kimse bir pınardan su içtiğini görse, önceden yaptığı bir hayır yüzünden şifaya kavuşacağına işaret eder. Eğer korkan bir kimse rüyada üstüne pınar suyunun sıçradığını görürse, rüyayı görenin korkulanndan kurtulacağına hükmedilir. Şayet rüyada pınar suyundan abdest alıp namaz kıldığım görür ise, rüya sahibinin şehitlikle ödüllendirileceğine işaret sayılır.
PIRASA- Rüyada görülen pırasa, kötü söze çağrışım yapar. Bazan dedikoduya, haram mala, hırsızlığa işaret sayılır. Bazan da sağır bir kimse tarafından arta kalan mala yorumlamr. Kimi zaman kötülükten sakınmaya, tövbe etmeye işaret eder. Kümi zaman ise, akrabalar tarafından gelecek zarar olarak tanımlanır. Aynca hastalık, üzüntü veya yoksulluğa işarettir. Mevsim harici görülen pırasa ise gelecek bir musibete yorumlanır. Bekâr bir kimse için ise mutluluk getirmeyen bir evliliğe işaret eder. Bazan da iki kişinin arasını bozmaya çalışan hain bir kimse olarak tanımlanır.
piliç- Rüyada görülen piliç küçük çocuklara çağrışım yapar. Bazan zenginlikten yoksulluğa, ferahlıktan üzüntüye işaret sayılır. Bazan da sevinçli bir habere, doğacak bebeğe, basİT^ nacak yeni bir işe yorumlanır. Kimi zaman dedikoduya, söze veya sıkıntılı bir habere işaret eder. Bazı yorumcular metçiden doğan çocuğa işaret saymışlardır.replika telefon

1 yorum: