Sayfalar

gizli kamera

replika telefon

maca bitksi

replika telefon ve kelimeler

replika telefon ve kelimeler

replika telefon ve kelimeler dâha g'izel ol*n nefıderderv her n«fu. Melek ve Melekdiı ile bırUkte, değdik seklide, yukardan Ma^tdia vo her yOndon açıklıkla saı^u »»lenmokuylır »unlar AyJ« teat ** piçlilik loşıyan Aualerdır kİ. Ixdui'nı ilhamların bAtınl MJılıUem <lnrhıhKlorin<lon mlen seslerdir
Hak Teaia bu y6nd«rt sdyle buyurmakladır. •InM'Uabe ykssM men ye^Ab, vrma enle W mIHmİİn men fil kubur't* I Patır Hinu a inci &yel>
Bu âyoiln Turkço Bnlatnı ailedir. «Allah dllodt^Line lirlr. sen kabirter bulunan kATtıiere MvAnû l>IUimi*eaaUi« buyunıl maktadır
Ran brifinler söyle derler «Hak Taalâ Dır ümmet hakkında hayırlı bir $ey dilem Padisdhltp btlmnlere. bilimi da PaddAtdm varmış o(ur Hıkmeı sahibi PadUAhlardan bınna PadısAhm kim oh du^u smnjiur: HIkmal sAhıbı Ihıdisâh'a sdy)o cavab varir. «PadnAlı kondı nafsimn ba«ı boslufiuııu (tızfinleyan. MoviAsının nsAiunı alan kimaoye derler* demiştir. ŞA(r Isa bu yOnû sdyiu açıklamıştır «DSrt yönüyle öd’renip kavromıs oldurun bilimi koruyarak glzJl (uti Bilinil Rizlamek hlkmei adhıbterı içjn fandııs damisiir
ilmi öğrenen kimse bunu korumasını bilmelidir.
Hlkmeı sAhıbionno ilmi korumak fan olmuş gibidir
SalIallaJıû Alayhı va Sallem Kfendımia bir hadisinde
• Yer nUındaki ks er.' klr -ir bir dan* ya» »rya kuru hlc bir yay rektur kt. onu bıimeain. bunların luoı* apaçık ola» kıtabda bulun aıairn* buvurulmaktadır
Ve v.ne Hak Teala *Wa larralna fil kitabı min yey'In* buyur* inakladır Fn Am seresinin 3S ıncı Ayeti oian, bu Alluh kelAmının anlamı siyletlir.
.Ktinbda bosuna bir sey yazmış «Imadık* buyuru1makıadır Yine. HaK T«AI6 dd m«ı Kel»fn sOrMirin ı inci «yetinde «dyla
buyurmakladır
•Nun v*'i kalemi vema >'*st»rikn>. hu vurmak ladır Bu «yairn anlamı »Nun* Levhı Mah^uu vatan kaMm hakkı •cm* buyurvtmaktadır Bu «yvt hakkında SalIaJlahu Aleyhi ve $el lem Efendimiz s^ie konuşmuşlardır
•İste ra aıameth (itlttih budvr, «Mı bundan eşyalar hakkında bılpHer «ertUr* buyurmuşlardır
Sdylendigina fdr* bu dyle bir Bım mdnrûdur kı. Hak Teâk/ı bunuma yAtetiıklannm fltliHhlerlnl vermektedir 6u bilimin sayısı MO'dır Şu var kl, Hak TeklA'ntn kllabı bunieıı ısirec Mlp ırdaier* mekia. Hak Te«l«'nın bu kitabdaki sicisri ise. O’nun gaybi olarak konuşlusuna delklat «tmakiMır ClaJllıklen. dusCjıen bir kimse, klmeenin bıimedi|ı «syley teerinds konuşur v© kimsenin bilmediği
replika, replika telefonlar, replika telefon, replika samsung s8 edge, replika samsung s7 edge, replika iphone 7 plus, replika iphone 7, kopya cep telefonu, kopya cep telefonu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder