Sayfalar

gizli kamera

replika telefon

maca bitksi

replika saat ve islam savasları45

replika saat ve islam savasları45

 replika saat
 evet arkadaslar sizlere bugün replika saat diyorki Öç defa şöyle dediğini duyduk; ‘Ey Allah’ım! Muhammed’in ümme-(inibir araya getir!’Bunun üzerine Abdullah b. Selâm dedi ki; ‘Nefsimi elinde tutan jdlab’a yemin ederim! Eğer Allah Teâlâ Ümmet-i Muhammed’in ebeleyen bir araya gelmemesini dileseydi kıyamete kadar bir araya gelemezlerdi!’
Kur’ân önündeydi, başını önüne eğmişti sadece Kur’ân’a bakıyordu. Kapıyı kıranlara bakmıyordu
bile. Sonra birisi içeri girdi, sakalından tuttu onu. Ve o an başını kaldırdı, baktı bir de ne görsün?
' Sevdiği bir insanın oğluydu, sevdiği bir dostunun oğluydu ve şunu j dedi; “Baban görseydi bunu sana ne diyecekti?” (Muhammet bin Ebubekir’di bu kişi) O an gözlerinden yaşlar geldi, ağlıyordu halife. Delikanlı bırakıp kaçtı. Sonra üst üste başına gelen demir darbeleri, meleklerin hayâ ettiği o büyük insan, o büyük nur mekânın utandığı o insanın kanı Kur’ân’ın üzerine damlıyordu.
“Onlara karşı sana Allah yeter.” (A. İmran 173) Ayeti kerimesi üzerine kanları damlıyordu.
Üç gün boyunca kimse ona yanaşamıyordu, cesedini dahi kal-dırtmıyorlardı. Naile elini uzatmış ona inen darbeleri durdurmaya çalışırken Naile’nin eli kopmuştu. Üç gün sonra 12 sahabe gece karanlığında Osman’ın yanına gidiyorlardı. Elbisesi kan içerisindeydi, Waz elbisesi, beyaz saçı, beyaz sakalı kana bulanmıştı. O çoktan iftara gitmişti, Resûl’ün yanındaydı, çok özlediği dostların yanmadı; çile bitmişti...
Hz. Osman döneminde Hz. Ali
Hz. Osman zamanında fitne başını çıkarmıştı. Ali fitnenin ba-l'tü ezmek için çok çırpınmış, gereken tedbirleri halifeye tek tek an-^^itıştı. Hatta isyancılara savaş açmasını dahi talep etmişti.
Ancak o şefkat, merhamet ve yumuşaklık timsali mübarek zat yerine getiremeyince fitne ateşinin sönmesine değil, alev-^'^aiesine neden oldu.
^^fsyancılar gelip kapısına dayandılar. Buna karşılık babalarının Dylebunların karşılarına dikilen yine Hz. Ali’nin iki oğlu Haşan
^ tiusr •
'Şeyin olmuştu.
Hz. Ali Osman’ı devamlı korur, sayar, ona zarar g çok çaba sarf ederdi. Ama tüm bu çabalar kaderin hükmünü^ meşinin önüne geçemedi. Hz. Osman Kur’ân okurken Hz. Ali buna çok üzülmüştü. Hatta onu korumakla görevlenj^J' iki oğlunu azarlayarak “O şehit oldu ve siz hâlâ yaşıyorsunu^r' mekten kendini alamamıştı.
Aşere-i Müheşşere’den olan, ayetle methedilmiş Hz. A| dinden evvelki 3 Halife-i Kiram’a (r.a.) seve seve biat etmiş, şeyhülislâm gibi hizmetlerine iştirak etmiştir.
4. HALİFE HZ. ALİ (r.a.)
(Hicretin 35-40 yılları arası 656-661)
Hz. Ali, 4 yıl 9 ay süren hilâfeti müddetinde Peygamberisj;. tine uyup, hilâfete inkılâp ve kıyam ruhu verdi.
Hazret-i Ali, harikulâde cesaret ve ilmiyle beraber, o der® hilâfete liyakatli ve Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ab beti (yakınlığı) olduğu hâlde neden hilâfette tekaüdüm ettirilmti (öne geçirilmedi)? replika saat Ve neden onun hilâfeti zamanında İslâm çokl^ mekeşe mazhar oldu?
Cevap: Al-i Beytten bir kutb-u âzam demiş ki: “Resûl-i Ete Aleyhissalâtü Vesselâm, Hazret- i Ali’nin (r.a.) hilâfetini arzuetıı Fakat gaipten ona bildirilmiş ki, murad-ı İlâhî başkadır. Oda ara sunu bırakıp murad-ı İlâhîye tâbi olmuş.”
“Murad-ı İlâhî’nin hikmetlerinden birisi şu olmak gerekiiıi Vefat-ı Nebevî’den sonra, en ziyade ittifak ve ittihada gelmeye®ı! taç olan Sahabeler, eğer Hazret-i Ali başa geçseydi, Hazret-i M" hilâfeti zamanında zuhura gelen hâdisâtm şehadetiyle ve HaiK Ali’nin mümâşatsız, pervâsız, zâhidâne, kahramanâne,müstağniF tavrı ve şöhretgir-i âlem şecaati itibariyle, çok zatlarda ve bJı lerde rekabet damarını harekete getirip tefrikaya sebep viyen muhtemeldi.”
Yani, şayet ilk halife Hz. Ali olsaydı, karşılaştığı olaylara'* runlarda bu özelliği ve yapısıyla hareket etseydi; bu tutumu# hilelerde ve söz sahibi öncü kişilerde bir takım rekabet İW' hareket getirecek, tefrika ve ayrılık ortaya çıkacaktı.
_^şaiTuşlardı. Hz. Ali’nin tavizsizliği, hak bildiği bir meselede dik du-tuşu, istikran ve kararlılığı onun bir zaafı ve eksikliği değildi.
0, Peygamberimizin bu yönünü rehber olarak almış, hayatına ge-Hz. Ali tam bir devlet adamı, çok üstün bir diplomat, idaresi
ıltındaki insanlarla bütünleşmiş bir Halife olmasaydı, kendi zama-İslâm birliği darmadağın olurdu. Onun ağırlığı, toparlayıcıbğı.
li, takvası, aklı, zekâsı, dirayeti ve kahramanlığı Müslümanların en büyük dayanağı oldu. Zaten o, seçimle gelmişti, Müslümanların ortak kabulü ile devlet başkanlığına getirilmişti.
Hz. Ali, Hz. Mubammed’in ebedî âleme göçüşünden 25 yıl sonra, halifelik makamının başına geçmiştir.
Hz. Osman’ın öldürülmesinden bir müddet sonra halk Hz. Ali’nin kapısına gelerek, onun hükümeti kabul etmesini ısrarla istediler. Hz.
Ali (r.a.) hilâfete gelme olayını şöyle anlatıyor:
“...Derken, halkın benim etrafıma sırtlanın boynundaki kıllar gibi üşüşmesi kadar beni üzen bir şey olmadı; her yandan, birbiri ardınca çevreme üşüştüler; öyle ki, kalabalıktan Hasan’la, Hüseyin ayaklar altında kalacaktı neredeyse. Koyunların ağıla üşüşmesi gibi çevreme toplandılar, bu kargaşada elbisem bile yırtılmıştı...
Ama şunu da bilin ki, andolsun tohumu yarana, bu topluluk biat için toplanmasaydı, Allah’ın, zalimin doyup zulmetmemesi, mazlumun aç kalmaması hakkında bilginlerden aldığı abd-ü peyman olmasaydı hilâfet devesinin yularını sırtına atardım; ümmetin sonuncusunu, ilkinin kâsesiyle suvarır giderdim. Siz de anlamışsınızdır ki, şu dünyanızın değeri, bir dişi keçinin aksırığındaki burnunun sümü-I günden de değersizdir bence.”
' Emir-ul Müminin Hz. Ali (r.a.), halkın isteğini kabul ederek za-j hiri hilâfet makamını üstlendi; halk da ona biat etti.
Hz. Ali’nin halifelik dönemi 5 yıldır. (Hicretin 35-40. yılı) Üçüncü !>alîfe Osman’ın katledilmesinden sonra, halifelik makamı yedi gün S kaldı. Bunun üzerine Hz. Ali’ye başvuruldu; herkes Hz. Ali’ye Vat etmek istiyordu çünkü Hz. Ali, Muhammedi ahlâkın, doğru-'%n, adâletin bir mümessiliydi. Din ve adâlet, artık bir örtü, bir ^'gınak olmuştu. Boy gayreti, dünya serveti, yürekleri artıran, göz-V ışıklandıran iki mihraktı. Dünya değişmemişti fakat dünyada-lıiler değişmişti.
Hz. Ali’nin öne çıkan üç önemli özelliği cesaret, ilim ve konuşmadır.replika saat sundu..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder